Sayısal Kitaplık

Antalya

Antalya Kentine ve Tarihine Dair 19. Yüzyılda İngilizce Olarak Yayınlanmış ve Kentin 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Kadarki Durumuna ve Tarihine İlişkin Olarak İngilizce Yazılmış Daha Eski Anlatımları da İçeren Bazı Anlatılar, Bilgiler, Referanslar ve Raporlar
A.Ü. Medaiterranean Civilisations Research Instıtute & Department of Medieval Mediterrenean Studies

Yazar: T. M. P. Duggan / Çeviren: Ö. Bozkurtoğlu Özcan


Dünden Bugüne ANTALYA

T.C. Antalya Valiliği
İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü Yayınları – 2010


Antalya Kent İzleme Platformu
Kent Hakkı Forumu 2019

ANTALYA BAROSU YAYINLARI
ISBN: 978-605-9446-97-6
Mart 2019 / ANTALYA