Kaleiçi: Bir Akdeniz Limanı

NEDİR?

“KALEİÇİ: Bir Akdeniz Limanı” projesi, tamamı Antalya üzerine çalışan uzman bilim insanları danışmanlığında ANKA tarafından hazırlanan ilk tematik yerel tarih belgeselidir.

NEDEN?

Antalya, Akdeniz Bölgesinin en büyük, Türkiye’nin ise en hızlı büyüyen ikinci kentidir. Burası, her yıl Katar’dan İsveç ve Amerika’ya değin farklı ülkelerden milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen, İstanbul’dan sonra Dünya çapında en yaygın tanınırlığa sahip turizm merkezimizdir.

Buna karşın, Türkiye ve Dünya’nın farklı bölgelerinden gelip Antalya’ya yerleşen pek çok grup, ekonomik girdilerini paylaşmanın ötesinde kentle doğrudan hiçbir ilişkiye girmeksizin yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu da Antalyalı kimliğinin özümsenmesini güçleştirmektedir. Başka bir deyişle Antalyalılaşamıyoruz!

NE YAPABİLİRİZ?

Kent ile kentli arasındaki aidiyet ilişkilerinin güçlendirilmesinde kentsel hafıza mekânlarının toplumu bir araya getirici bir harç işlevi gördükleri konusunda görüş birliği vardır. Bu yönüyle, gezi rehberleri, kent günceleri, yerel tarih kitapları ve benzeri yazılı materyaller yanında modern teknoloji olanaklarının kullanıldığı nitelikli belgesel film çalışmaları toplumun farklı kesitlerindeki bireylere ulaşma kolaylığı, farkındalık yaratma konusundaki potansiyelleri ve eğitim-öğretim süreçlerine katkı sağlayan çok yönlü kullanım işlevleriyle önem kazanmaktadır.

BİR “KALEİÇİ BELGESELİ” HAYAL ETMEK…

Film, Antalya kentinin çekirdeği ve serpilip geliştiği ana yerleşim olan günümüz Kaleiçi semtini konu edinmektedir. 2500 yıl önce mütevazı bir Akdeniz limanı olarak tarih sahnesine çıkan “Kaleiçi”nin, Hellen, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve günümüze değin süre gelen tarihsel tanıklığı sunulan belgesel film projesinin içeriğini oluşturur. Bu genel çerçeve içerisinde, “Kaleiçi”nin yalnız “kentsel” değil, “ulusal” ve Akdeniz bağlamında “uluslararası” bir “hafıza mekânı” olma vasfı üzerinde durulur ve günümüze ulaşan arkeolojik, sanat tarihsel ve etnografik nitelikli kültürel miras varlıkları aracılığıyla izleyiciye parçası olduğu tarihsel serüvenden bir kesit sunulması amaçlanır.

“KALEİÇİ: Bir Akdeniz Limanı” belgeseli, alanında uzman bilim insanlarıyla gerçekleştirilen röportajlar çerçevesinde Kaleiçi semtindeki arkeolojik, tarihsel ve etnoğrafik niteliğe sahip doğal mekânlarda çekilecektir. Belgeselin dili Türkçe olup, alt yazılarla farklı dillere çevrilecektir.

HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDUĞUNDA…

“KALEİÇİ: Bir Akdeniz Limanı” belgeseli, kendisinden sonra, kentin farklı tarihsel referanslarını konu edinecek türdeş çalışmaların yaygınlaşmasına olanak sunabilir. Bununla birlikte, söz konusu filmin aşağıda belirtilen alanlarda kente önemli katkılar sunacağını düşünmekteyiz:

  • Proje sonuçlandığında elde edilecek film kent belleği için bir arşiv belgesi olma vasfı kazanacaktır.
  • Bilimsel nitelikli bir yerel tarih belgeseli olması nedeniyle kentteki eğitim-öğretim kurumlarında kullanılabilecektir.
  • Film Kaleiçi’ni ziyarete gelen yerli ve yabancı konuklar için görsel bir rehber işlevi görecektir.
  • Kentlilerin içinde yaşadıkları coğrafyanın tarihsel geçmişini tanımalarına katkı sağlayacaktır.
  • Antalya’da tarihsel ve kültürel miras varlıklarına yönelik koruma bilincinin gelişmesine yardımcı olacaktır.

Künye

Yönetmen
Cumhur AYAR

Görüntü ve Sanat Yönetmeni
Hakan TİRYAKİ

Montaj
Göktuğ ÖZGÜL

Senaryo
Dr. S. Gökhan TİRYAKİ

Müzik
Deniz TANRIVERDİ

Danışmanlar

Antalya Nüfus ve Demografyası
Prof. Dr. Nurşen ADAK, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Kaleiçi Tarihi
Prof. Dr. Mustafa ADAK, Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKALP-ÖZDİL, Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Güven DİNÇ, Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü
Dr. Evren DAYAR, Antalya Kent Müzesi, Tarihçi

Kaleiçi’ndeki Arkeolojik, Sanat Tarihsel ve Etnografik Kalıntılar
Prof. Dr. Burhan  VARKIVANÇ, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Prof. Dr. Gül IŞIN, Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Doç Dr. Nihal TÜNER ÖNEN, Akdeniz Üniversitesi Eskiçağ Dilleri Bölümü
Dr. Erdoğan ASLAN, Selçuk Üniversitesi, Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Burcu CEYHAN, Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Öğr. Gör. T.M.P DUGGAN, A.Ü. Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Ortaçağ Akdeniz Tarihi ABD
Bülent BAYKAL, Mimar, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Eski Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Gökhan TİRYAKİ, Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü
Remziye BOLAT, Suna-İnan Kıraç AKMED Uzm. Arkeolog

Kaleiçi ve Turizm
Prof. Dr. Akın AKSU, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Özlem GÜZEL, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Selda BAYBO, Arkeolog, Profesyonel Turizm Rehberi