AB

Ein Projekt im Rahmen des Zuschussprogramms für das gemeinsame Kulturerbe: Erhaltung und Dialog zwischen der Türkei und der EU-II (CCH-II)
Dokumentation, Digitalisierung und Förderung der traditionellen Bienenhäuser und Getreidespeicherbauten im Teke Hochland,  Elmalı (Antalya/Turkei) | KIRKAMBAR​​​​​​​

Üyelik başvurusu yazılı olup, Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde kararı sağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabul edilen asil üyeler Genel Kurulda belirlenen giriş aidatını vererek Derneğe kayıt olurlar.

Asli üyelik

Tüzüğün 3a maddesi gereği; Asil Üyelik Başvurusu için, Arkeolog, Klasik Filolog, Epigraf, Nümizmat, Hititolog, Sanat Tarihçi, Antropolog, Eskiçağ Tarihçisi gibi tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz nitelikli kültürel miras varlıkları üzerine çalışan uzmanlar olmak gerekir.


Fahri Üyelik

Tüzüğün 3b maddesi gereği; Fahri Üyelik Başvurusu için, Arkeolog, Klasik Filolog, Epigraf, Nümizmat, Hititolog, Sanat Tarihçi, Antropolog, Eskiçağ Tarihi alanlarında eğitim görüyor olmak ya da uğraşı konuları yönünden Kültürel Miras Araştırmaları ile yakın ilişkide bulunan meslek grubu mensubu olmak; veya benzeri alanlarda öğrenim görüyor olmak, mesleğe ve derneğe örnek hizmetleri bulunmak gereklidir.


Üyelik İçin Gerekli Belgeler

  • Üyelik Başvuru Formu
  • 3 adet renkli fotoğraf
  • Diploma ya da Çıkış Belgesi fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Aidat

Genel Kurulu kararı ile 2014 yılından itibaren:

Giriş Aidatı: 10 TL 
Aidat: 1 TL (yıllık 12 TL)

Dernek aidatları, banka hesabına ya da dernek saymanına ödenebilir.


Kimlik Kartı

Kimlik Kartı ücreti: 5 YTL

Asil üyelerin kimlik kartı alabilmeleri için geçmiş döneme ait aidat borçları bulunmamalıdır.

Fahri üyelerin kart ücretini ödemeleri yeterlidir.