Kültürel Miras Uzmanları ve Destek Personeli alınacaktır

Yürütücülüğünü Antalya Kültürel Miras Derneği’nin (ANKA) yaptığı,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği alan, “Documentation, Digitalization and Promotion of The Traditional Beehives and Granaries in Teke Highland Elmalı, (KIRKAMBAR)- Projesikapsamında 4 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 …