Hatırlıyorum: Yenilenen Minare ve Yitirilen Hafıza

Halk arasında Kesik Minare olarak adlandırılan yapı, Hadrianus Kapısından (Üç Kapılar) başlayıp limana değin uzanan ana cadde üzerinde, bugün-Kaleiçi/Hesapçı Sokak olarak adlandırılan muhitte- yer alır. Arkeolojik kazılar Atteleia kentini inşa eden Helenistik/Roma Dönemi mimar/mühendisleri burayı yurttaşların farklı amaçlarla (alış-veriş, festival vb.) bir araya gelmelerine olanak sunan bir kamusal alan olarak planladıklarına dair izler sunmuştur. İzleyen kabaca bin yıllık bir süreç …

Kültürel Miras Uzmanları ve Destek Personeli alınacaktır

Yürütücülüğünü Antalya Kültürel Miras Derneği’nin (ANKA) yaptığı,  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hayata geçirilen “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği alan, “Documentation, Digitalization and Promotion of The Traditional Beehives and Granaries in Teke Highland Elmalı, (KIRKAMBAR)- Projesikapsamında 4 ay süreyle istihdam edilmek üzere 2 …

KIRKAMBAR

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ANTALYA’YA KÜLTÜREL MİRASI KORUMA DESTEĞİ Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’deki kültürel mirası koruma amaçlı projelere yaptığı hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları açıklandı. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı”nca desteklenecek projeleri hazırlayan Türkiye, İspanya ve Almanya’dan 22 sivil toplum kuruluşu arasında Antalya Kültürel Miras Derneği de (ANKA) yer aldı. Kısa adı …

Hadrian Kapısı

Hadrianus Kapısı veya Üçkapılar, Antalya’da kenti çevreleyen sur üzerindeki anıtsal kapılardan biridir. Mermer kapı da denir. 130 yılında Roma İmparatoru Hadrianus’un Antalya’yı ziyareti sırasında, ona hitaben yapılmıştır. Üç gözlü olan kapının Latince bir kitabesi vardır. Korint üslubunda süslü mermer sütunlardan, kapının üzerinde yer alan, imparator ve ailesinin heykellerinden günümüze sadece kitabe kalabilmiştir.

Hıdırlık Kulesi

Hıdırlık Kulesi, Antalya surlar üzerinde 2. yüzyılda yapılan silindir biçiminde bir kuledir. 2. yüzyılda yapılan kule, surların güneybatı köşesinde Karaalioğlu Parkı’nda yer almaktadır. 14 m yüksekliğinde, alt kısmı kare ve üstü silindir biçimindedir. Roma imparatoru Hadriyanus’ un yaptırdığı düşünülmektedir. Alt katta küçük bir oda bulunmakta, üst katta ise oldukça kalın bir duvar kitlesinin çevresinde bir gezi alanı yer almaktadır. Buradan bir merdivenle, bir …

İskele Camii (Mescidi)

Kaleiçi Yat Limanı’ndaki İskele Camii, Tekelioğlu Evi’nin avlusunun ve surun hemen altında, doğal kayaların önündedir. Köşk mescit şeklindeki İskele Camii, altıgen bir plan üzerine inşa edilmiştir ve Osmanlı Dönemi’nde 1903 yılında Kenan Paşa ve Şakir Efendi tarafından yaptırılmıştır. Ancak bu tarihten öncede aynı noktada Selçuklu Dönemi’nden kalma bir caminin olduğu sanılmaktadır.